• Profesjonalna obsługa prawna
  • Osobiste zaangażowanie
  • Indywidualne i przyjazne podejście do Klienta
  • 1
  • 2
  • 3

Skontaktuj się z nami

SPECJALIZACJE

Prawo cywilne – odszkodowania

Specjalizacją kancelarii w sprawach cywilnych są odszkodowania. Usługi świadczone przez naszą kancelarię obejmują wszelkie czynności zmierzające do uzyskania przez osobę pokrzywdzoną należnych jej roszczeń: zadośćuczynienia, odszkodowania czy też renty. W większości reprezentujemy Klientów indywidualnych w sporach z ubezpieczycielem, jesteśmy także pełnomocnikiem podmiotów medycznych. W toku Kancelarii pozostaje ponad 100 spraw sądowych za szkody majątkowe i zadośćuczynienia za doznane krzywdy. W zakresie specjalizacji znajduje się ponadto obsługa roszczeń w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń lotniczych (Aerocasco).

Znaczącą gałęzią specjalizacji pozostają sprawy o błędy medyczne, które pozostają skomplikowane, zarówno pod względem prawnym jak i medycznym. Dlatego też na każdym etapie sprawy współpracujemy z lekarzami o różnych specjalnościach. W sprawach o odszkodowania i błędy medyczne obsługujemy klientów indywidualnych z całej Polski, wśród nich są nie tylko osoby indywidualne lecz także podmioty medyczne.

W sprawach tych prowadzimy zarówno postępowania likwidacyjne, polubowne jak również świadczymy pełną obsługę prawną w postępowaniach sądowych na terenie całej Polski.

 

Prawo rodzinne – rozwody, alimenty, podziały majątku, władza rodzicielska

Odrębną gałąź specjalizacji stanowi prawo rodzinne. W szczególności prowadzimy sprawy rozwodowe, alimentacyjne oraz o podziały majątku wspólnego. Wiemy jak emocjonalne są to sprawy dla naszych Klientów, dlatego też w pierwszej kolejności staramy się rozwiązać spór polubownie, bowiem kluczem do sukcesu w sprawach z zakresu prawa rodzinnego jest wyczucie i prawdziwe zrozumienie sytuacji Klienta. Staramy się zminimalizować długość prowadzonego sporu dlatego też współpracujemy z mediatorami i dążymy do porozumienia, jednocześnie zabezpieczając interesy Klienta. W sprawach o podział majątku, kiedy stan faktyczny jest szczególnie skomplikowany, za zgodą klienta współpracujemy z biegłymi sądowymi, którzy wydają opinie prywatne.

W ramach świadczonych usług z zakresu prawa rodzinnego, prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów, w takich sprawach jak m.in.:

- rozwód, separacja i unieważnienie małżeństwa;

- podział majątku wspólnego;

- alimenty – podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego;

- uregulowanie kontaktów;

- ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;

- ubezwłasnowolnienie.

 

Prawo pracy

Doradzamy przedsiębiorcom jak i Klientom indywidualnym we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy.

W szczególności:

- reprezentujemy pracodawcę i pracownika w procesie (roszczenia z umów o pracę, odszkodowania, przywrócenia do pracy);

- przygotowujemy projekty umów o pracę, zakazie konkurencji;

- opracowujemy opinie prawne z zakresie będącym w kręgu zainteresowania Klienta jak również związanych ze specyfikacją prowadzonego przedsiębiorstwa;

- przygotowujemy akty wewnętrzne podmiotów gospodarczych (statuty, regulaminy, uchwały);

- prowadzimy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w ramach zlecenia stałej obsługi prawnej.

 

Prawo karne, karnoskarbowe i wykroczeń

Ważnym aspektem działań Kancelarii jest prawo karne. Reprezentujemy interesy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego. Działamy w charakterze obrońcy podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym i oskarżonego przed Sądem I i II instancji. Reprezentujemy także pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. Oferujemy także pomoc po uprawomocnieniu się orzeczenia: postępowanie o odroczenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie czy zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary.

W szczególności, prawnicy Kancelarii prowadzą sprawy związane z wypadkami komunikacyjnymi wynikającymi z naruszeń przepisów ruchu drogowego. Jesteśmy obrońcami oskarżonych jak również pełnomocnikami oskarżycieli posiłkowych.

W sprawach tych, za zgodą klienta współpracujemy z biegłymi z zakresu rekonstrukcji wypadków.

 

Prawo gospodarcze, nieruchomości, obsługa spółek

Kancelaria świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. Naszym Klientom zapewniamy kompleksową pomoc prawną nie tylko w zakresie sporów sądowych, ale również na etapie przygotowywania umów czy prowadzenia negocjacji. Dobieramy rozwiązania prawne, które najlepiej będą służyć przedsiębiorcy i jego przyszłym zamierzeniom gospodarczym.

Nasza kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną zarówno na etapie tworzenia, jak i w trakcie funkcjonowania spółek. W zakres tych usług wchodzą między innymi czynności związane z zawiązaniem, łączeniem lub przekształceniem spółki, a także jej likwidacją lub upadłością. Świadczymy pełną obsługę prawną dla grup producentów rolnych i grup producentów owoców i warzyw.

Nasza kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną na wszystkich etapach dotyczących realizacji projektów nieruchomościowych. Prowadzimy sprawy reprywatyzacyjne w sposób kompleksowy, począwszy od uregulowania stanu prawnego nieruchomości uregulowania kwestii związanych z następstwem prawnym po dawnych właścicielach nieruchomości, aż do odzyskania nieruchomości. Doradzamy przy transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami o charakterze mieszkalnym oraz ich komercjalizacją, nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości, oraz realizacją inwestycji budowlanych.